Vielser

Denne siden er under oppbygging. Om du ikke finner noe, se på den strålende bryllupsbloggen.

Det er kanksje den viktigste dagen i deres liv – dere vil at den skal være perfekt. Unitarforbundet kan gi dere den seremonien dere ønsker – og fortjener. Våre dyktige vigslere og seremonimestere i Kjærlighetsvigslerne farter land og strand rundt for å skape de øyeblikkene dere drømmer om. Helt sentralt for oss er tanken om frihet, åpenhet og respekt. Det betyr at vi setter deres prioriteringen fremfor våre egne – der andre trossamfunn og foreninger setter klare grenser for hva de er villige til å godta, vil Unitarforbundet være så åpent og inkluderende som vi bare kan. Tross alt – størst av alt er kjærligheten.

Frihet

Dere står i sentrum på deres egen dag. Individuell frihet er enormt viktig for Unitarforbundet, og vi ønsker ikke å begrense deres lykke eller avfeie deres ønsker. Vi liker å tro at vi er de mest åpne og fleksible vigslerne i Norge. Vi driver ikke misjon – og spesielt ikke i en seremoni som handler om dere, ikke om oss!

Hvem

Vielsen er åpen for alle som etter Lov om ekteskap tilfredsstiller kravene til ekteskap. Vi stiller ikke krav til medlemsskap i Unitarforbundet eller til en bestemt tro eller livssyn. Vi spør ikke brudeparet hva slags tro de har. Unitarforbundet ser på ekteskapsinngåelse som en juridisk ordning, som vi i fellesskap og så langt det er praktisk mulig kan tilpasse de ønsker brudefolket har. Vi vier selvfølgelig HLBT-par.

Stedbilde (13)

Omgivelse man vies i farger opplevelsen.
Unitarforbundet vier dere dere ønsker – på bryggekanten, i ballsalen eller i skogholdtet, innendørs eller ute i det fri. Vi har ingen krav om «vigslet grunn». Om dere ønsker å vies i en kirke eller en annen religiøs bygning må dere klarere dette med dem først – det har hendt at vi har blitt nektet å vie i kirkerom. Her er en liste med steder vi har viet folk tidligere, dersom dere er på leting.

Innhold

Hva betyr en vielse for dere? Er det en lovnad dere i mellom om å være tro i dette livet? Er det en pakt i Guds åsyn? Er det en feiring av hvor dyp deres kjærlighet er? Uansett hva dere måtte tenke kan vi sammen lage den seremonien dere har drømt om – med eller uten religiøst innhold. For Unitarforbundet er ekteskapet en juridisk ordning. Det høres kanskje litt tørt ut, men det betyr at både dere og vi står fritt til å fylle en seremoni med nøyaktig det innholdet dere ønsker. Vi har lest fra bibel, koran og filosofene i samme vielse. Det eneste kravet er at seremonien på et punkt må inneholde statens «borgelige vigselsrituale».

Hvordan?

Om dere ønsker en vielse gjennom Unitarforbundet må dere først ta en titt på vår bryllupskalender. Finn en dato som står ledig og som passer for dere. Når dere har en passende dato, send en mail til seremoni@unitarforbundet.no med informasjonen i søknadsskjemaet og litt info om hva dere ser for dere. Vi vil så vurdere søknaden deres og tildene dere en vigsler/seremonimester, for så å avtale en vigselssamtale der vi møtes for å finne ut av akkurat hva dere ønsker og hva vi kan tilby. På bakgrunn av denne samtalen lager vigsler eller seremonimester en seremoni. Les mer utfyllende om fremgangsmåte for vielse.

Pris

Pris for en vielse hos oss er 3750kr for ikke-medlemmer og 2750kr for medlemmer.
Av dette betales 1000kr som depositum når søknad om vielse innvilges. Depositum betales naturlig nok ikke tilbake om ektefolket må trekke seg fra vielsen. I tillegg kommer konkrete reiseutgifter. Mer utfyllende info på siden om priser.

Mer om vielser

Reklamer